USŁUGI:

Montaż instalacji elektrycznych - inteligentnych i tradycyjnych (instalatorstwo elektryczne) instalacje w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

KONTAKT Z NAMI
TEL: +48 56 690 41 43 E-MAIL: biuro@elektrointer.pl FORMULARZ KONTAKTOWYMontaż instalacji elektrycznych

Wykonujemy kompleksową usługę montażu instalacji elektrycznych. Działamy zgodnie z projektem i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W zależności od stopnia skomplikowania instalacji wykonujemy ją w kilku etapach.

Instalacje teletechniczne

Wykonujemy kompleksowe instalacje teletechniczne dla budynków mieszkalnych, budynków przemysłowych i użyteczności publicznej. Wykonujemy instalacje alarmowe, instalacje przeciwpożarowe, instalacje telewizji przemysłowej.

Instalacje odgromowe

Wykonujemy kompletne instalacje odgromowe od projektu do montażu. Oferujemy także badania sprawności istniejących już instalacji odgromowych, czy spełniają aktualne normy i wymagania określone w przepisach.

Modernizacja oświetlenia na LED

Wykonujemy punktowe modernizacje oświetlenia jak i całych systemów oświetleniowych na oświetlenie LED. Nowe komponenty dobieramy tak aby były zgodne z normami dla danego pomieszczenia i wpływały pozytywnie na komfort użytkowania. Wymiana oświetlenia na LED przekłada się na oszczędności i zmniejszenie zużycia energii. Wpływa także na komfort użytkowania przestrzeni.

Doradzamy, projektujemy, wykonujemy

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów oświetlenia i instalacji elektrycznej od początkowych szkiców projektu do jego wykonania. Doradzamy i proponujemy rozwiązania najlepsze dla danego pomieszczenia. Na podstawie sporządzonych planów i uzgodnień z Klientem wykonujemy instalacje systemów oświetlenia.

Analiza jakości energii

Wykonujemy całkowitą analizę jakości energii. Sprawdzamy wszystkie parametry wymienione w aktualnie obowiązujących przepisach. Badania przeprowadzamy przy pomocy specjalistycznego sprzętu posiadającego aktualne certyfikaty i wymagane specyfikacje.

analiza-jakosci-energii-02-tiny.jpg

Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych i (pomiary) natężenia oświetlenia

W ramach pomiarów eksploatacyjnych i odbiorczych wykonujemy: oględziny instalacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli, pomiary instalacji odgromowej, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, sprawdzanie wyłączników przeciwpożarowych. Każdy pomiar kończymy dokładną dokumentacją.

Prefabrykacja i remonty szaf zasilających i automatyki przemysłowej

Zajmujemy się składaniem szaf zasilających i sterowniczych na podstawie indywidualnych potrzeb w budynkach mieszkalnych, przemysłowych czy użyteczności publicznej. Wymieniamy również komponenty w istniejących już szafach zasilających.

KONTAKT Z NAMI
TEL: +48 56 690 41 43 E-MAIL: biuro@elektrointer.pl FORMULARZ KONTAKTOWY